Wzór wniosku fundusz alimentacyjny

Zapoznaj się z poprawnie wypełnionym wnioskiem o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.. 1.64 MB: Przykład wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wszystkie wpisane dane są .Stosownie do art. 209 § 2 Kodeksu karnego ściganie przestępstwa określonego w art. 209 § 1 lub § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.. Może to zrobić osoba uprawniona lub jej ustawowy przed…


Czytaj więcej