Wzór pisma skargi na orzeczenie referendarza sądowego

Model postępowania w przedmiocie kontroli orzeczenia referendarza sądowego uregulowany w art.W niniejszej sprawie zarządzenie z dnia 2 grudnia 2013 r. o zwrocie pozwu, zostało wydane przez referendarza sądowego, zatem zgodnie z art. 398 22 § 1 k.p.c. podlegało ono zaskarżeniu w drodze skargi na orzeczenie referendarza, a nie w drodze zażalenia, które w postępowaniu procesowym przysługuje w przypadkach określonych w art. 394 .. 5); 6/.W ślad za tym pod kolejną sygnaturą /15026/ kolejne orzeczeni…


Czytaj więcej