Wzór podania swps

Aby podanie było w pełni kompletne, należy zamieścić w nim informacje takie jak: dokładne dane osobowe.Rejestracja po urlopie: Podanie do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na rejestrację pełną bądź warunkową na semestr po urlopie.ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Mistrzowski Start Uniwersytet SWPS Warszawa".. WROCŁAWSKA 65a; technik logistyk z innowacją wojskową, technik logistyk, …


Czytaj więcej