Wzór wniosku rodzica o odroczenie obowiązku szkolnego

Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.. Promienistych 6, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Jakimi przepisami posługiwać się od 1 września 2017 r. w zakresie „odroczenie obowiązku szkolnego"?. Wzory dokumentów.. 1 do procedury odroczenia obowiązku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku Wzór wniosku rodzica/ prawnego opiekuna o odro…


Czytaj więcej

Wniosek rodzica o odroczenie obowiązku szkolnego wzór

Wniosek o powtarzanie klasy Dyrektorzy, Organy prowadzące, Rodzice.. nr 1 do niniejszej procedury.. Opinię w przedmiocie odroczenia obowiązku szkolnego może wydać zarówno prywatna jak i publiczna poradnia.Wnoszę o odroczenie obowiązku szkolnego mojego dziecka zgodnie z opinią w sprawie oceny jego gotowości szkolnej.. Opinię w przedmiocie odroczenia obowiązku szkolnego może wydać zarówno prywatna jak i publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna.5 • drugi - rodzic składa wniosek o wydanie op…


Czytaj więcej

Decyzja dyrektora szkoły odroczenie obowiązku szkolnego wzór

Opinię w przedmiocie odroczenia obowiązku szkolnego może wydać zarówno prywatna jak i publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna.Decyzje administracyjne dyrektora.. Decyzję w sprawie odroczenia obo-wiązku szkolnego dyrektor szkoły mógł wydać do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego obję-cie dziecka obowiązkiem szkolnym.. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół6-latek odroczony w roku szkolnym 2015/2016, może być ponownie odroczony jako 7-latek…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt