Wzór wniosku o paszport tymczasowy dla dziecka

Małoletni Jan Koliber jest synem wnioskodawczyni i uczestnika postępowania pochodzącym z małżeństwa zawartego w dniu 13 maja 2000 .Dlatego wypełniony i wydrukowany w Fillup "wniosek o paszport" może posłużyć jako wzór wypełnienia, który najprawdopodobniej trzeba będzie przepisać na oryginalny pobrany w urzędzie formularz.. Po ukończeniu 5 roku życia obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana przy składaniu wniosku paszportowego.Jak wyrobić paszport?, Jak otrzy…


Czytaj więcej

Wzór wypełnionego wniosku paszportowego dla dziecka

jeden z rodziców, opiekun prawny, kurator.. Aktualny wniosek o paszport obowiązuje od 19 lipca 2019.. WAŻNE!. rodzice — oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku, opiekunowie prawni — oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku, jeden z rodziców albo opiekunów prawnych — jeśli: drugi rodzic albo opiekun zgodzi się na to i potwierdzi to na piśmie.Uwagi do wniosku.. Powyższy druk ma charakter wyłącznie informacyjny.. Uwaga!. Informacje dla obywateli polskich na Malcie.. W podaniu o paszport…


Czytaj więcej