Wzór pisma o patronat honorowy

Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu.Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS - wzór z omówieniem Co powinien zawierać wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS, w jakim terminie powinny zostać zwrócone i jak je wykazać w ewidencji?. Rozmiar czcionki.. Dla przykładu podajemy też najczęstsze błędy podczas ubiegania się o patronat medialny portalu ngo.pl: Nie wiadomo o co chodzi - nie rozumiemy czego się od nas oczekuje, z jakim wydarzeniem mamy do…


Czytaj więcej

Wniosek o objęcie honorowym patronatem

Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia.O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Prezydenta Miasta Lublin pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin, na platformie ePUAP jak również dostępnym w Kancelarii Prezydenta .6.. Materiały regulamin przyznawania patronatu honorowego Ministra Zdrowia oraz uczestnictwa Ministra Zdrowia w komi…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt