Wzór wypełnionego wniosku do poradni psychologiczno pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.Wniosek o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"Wzór wniosku o wydanie opinii stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.. W celu uzyskania dodatkowychy informacji prosimy o kontakt telefoniczy.. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.. W N I O S E K WYCHOWAWCY.. Inne wzory opinii o uczniach:Wzory dokumentów (14) Witam serd…


Czytaj więcej