Wzór pisma skarga na komornika

Jeśli zgłosimy się z wnioskiem do innego sądu, to może być od odrzucony.Skarga na czynności komornika 2019 - wzór formularza - napisał w Komentarze artykułów: Od 1 stycznia 2019 r. skarga na czynności komornika będzie mogła zostać wniesiona na urzędowym formularzu.. Jeśli komornik, który je przeprowadza przekroczy swoje uprawnienia lub nieprawnie zawłaszczy część majątku ruchomego, która nie jest częścią Twojego majątku masz prawo złożyć skargę na jego czynności.Twoim zdaniem komornik dopuścił …


Czytaj więcej

Wzór pisma skarga na sąsiada

(opisujemy fakty, wskazujemy na nieprawidłowości, powołujemy się na załączone do skargi dokumenty, które uzasadniają złożenie skargi, informujemy o toczącym się postępowaniu administracyjnym - podajemy.. Chciałabym się mu odpłacić tym samym, tylko nie jestem do końca pewna jak powinnam napisać tego typu.Dom sąsiada został wybudowany w latach 70, graniczy on z domem mojego dziadka.Dobry sąsiad może być gwarancją, że będzie nam się dobrze mieszkało.. 1 oraz.. Dyrektor szkoły musi zadbać o to, aby…


Czytaj więcej