Umowa darowizny między małżonkami wzór

0 strona wyników dla zapytania wzór umowy darowizny czesci samochodu do druku(dane małżonka, który ma być.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego.. Może to być np. samochód czy pieniądze.Niestety stosunki między (byłymi) małżonkami nie zawsze (.). Taki sam skutek może wywołać przeniesienie przedmiotu z majątku osobistego do majątku wspólnego.Umowa darowizny samochodu to umowa, za pomocą której następuje bezpłatne przekazani…


Czytaj więcej