Druk zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania

Niemniej ustawodawca nie wskazał urzędowego wzoru takiego zawiadomienia.Zgłoszenie najmu do Urzędu Skarbowego powinniśmy rozpatrywać w dwóch aspektach: oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodów z wynajmu oraz zgłoszenie zaistnienia stosowanego przez nas najmu okazjonalnego.. Oba są różnymi dokumentami i wymagają osobnych oświadczeń.Wzór każdego z nich znajdziesz poniżej.Ośw.-FOP Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach okre…


Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania wzór

Poniżej do pobrania obrazek w dobrej jakości, oraz plik pdf.Oświadczenie / zawiadomienie należy złożyć do Naczelnika urzędu skarbowego.. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu należy złożyć również w przypadku, gdy podatnik zamierza zmienić stosowaną dotychczas zasadę opodatkowania.. Natomiast decyzja o wyborze innej formy opodatkowania związana jest z koniecznością zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.oświadczenie wyborze opodatkowania najem.. Wybieram (wybór f…


Czytaj więcej