Zawiadomienie strony o przesłuchaniu świadka kpa wzór

Zasada równej mocy środków dowodowych stanowi, że z reguły organ ustalający stan faktyczny danej sprawy nie jest ograniczony co do rodzaju dowodów, którym należy przyznać pierwszeństwo.Przesłuchanie świadka w postępowaniu podatkowym - obowiązki organu podatkowego.. Odnotowano w protokole, że nastąpiła odmowa podpisania protokołu i.no właśnie i co dalej.. strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na .Różnica pomię…


Czytaj więcej