Odrzucenie wniosku fundusz sołecki wzór

Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie.. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust.. 301).do 31 października uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zmieniającego listę zadań lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest wójt.. Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku.. Środki z funduszu soł…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt