Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa wzór

Jeżeli wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa został złożony do konsula, oświadczenia te małżonkowie mogą także złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o transkrypcję.Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.. Polski, to wymagany będzie tylko jej podpis pod wnioskiem.. USC-08-01 wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia (otwiera nowe okno) USC-08-01 wniosek o wydanie odpisu .Wówczas stosowne oświadczenia należy zawrzeć we …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt