Wzór umowy na wykonanie elewacji budynku

Wzór znajdziesz w necie,oczywiście postanowienia umowy trzeba przemyśleć i dostosować do sytuacji.Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są te usterki i wady, które powstały na skutek normalnego użytkowania budynku.. W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.. Chcesz zobaczyć aktualne oferty teraz?Eksperci ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) opracowali wzór aneksu do umowy na wykonanie systemu ociepleń budynku.. I tu moje pytanie; Il…


Czytaj więcej