Wzór pisma o ułaskawienie do prezydenta

Kielce dn.1.02.2011.. Prawo łaski należy odróżniać od abolicji czy amnestii, gdyż nie są to pojęcia tożsame.Warunkiem rozpatrzenia przez prezydenta prośby o ułaskawienie jest poparcie jej przez sąd lub prokuratora generalnego (chyba że za skazanym specjalnie wstawia się sam prezydent).. Sprawdź Opinię użytkowników Money.pl na ten temat oraz dołącz się do Dyskusji na Forum Money.plWedług Art. Kodeksu Postępowania Karnego ( Dz.U.z 4.8.1997r ) prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, os…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt