Wzór wypowiedzenia w związku z likwidacją stanowiska pracy

Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi pisemny dokument, w którym będą podane przyczyny wypowiedzenia, w tym właśnie likwidacja stanowiska pracy.. Obecnie przebywa na okresie wypowiedzenia trwającym 3 miesiące i świadczy pracę.Likwidacja stanowiska, nowa propozycja etatu a świadczenie przedemerytalne.. Likwidacja stanowiska pracy jest jedną z przyczyn uzasadniających wcześniejsze wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę.. akt I PKN 176/97, wydanym 23 maja 1997 roku "l…


Czytaj więcej

Wzór zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze zwolnienia pracownika

0 strona wyników dla zapytania zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia .Tryb konsultacji związkowej Zgodnie z treścią art. 38 § 1 K.p., konieczność konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę pojawia się tylko w przypadku, gdy zamiar zwolnienia dotyczy pracownika reprezentowanego przez związki zawodowe (tj. osoby, która skutecznie wnioskowała do organizacji związkowej o ochronę swych praw, albo też członka związków).Podobne wzory dokumentów.. o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw…


Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenia umowy w związku z przejściem na emeryturę

Kontrowersyjne jest natomiast, czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi .. 15 marca 2016 r. wypowiedział umowę o pracę w związku z planowanym przejściem na emeryturę.. Wypowiedzenie - wzórRozwiązanie umowy o pracę może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.. W związku z tym z dniem 30 czerwca 2018 r. zostanie rozwiązany stosunek pracy na podstawie porozumienia stron.. Po oficjalnym przekształceniu firmy w spółkę zmian będzie na pewno więcej, w związku z tym chcę złożyć wy…


Czytaj więcej

Wzór wypowiedzenie umowy w związku z przejściem na emeryturę

Kiedy nastąpi przejście pracownika na emeryturę, będzie on co miesiąc otrzymywał pieniądze z ZUS-u.Nie będzie zaś mu już przysługiwało wynagrodzenie od pracodawcy.Kodeks pracy, Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć, Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277), Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?, Kiedy stosunek pracy ustaje?, Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo upadłościowe i nap…


Czytaj więcej

Wzór podania o podwyżkę wynagrodzenia w związku z podniesieniem kwalifikacji

Jakie są szanse, że pracodawca pozytywnie rozpatrzy podanie o podwyżkę płacy.. 1 strona wyników dla zapytania podanie o podwyżkę wynagrodzeniaW związku z trwającymi pracami nad budżetem miasta na rok 2014 oraz informacją, ze w złożonym przez Prezydenta Miasta projekcie budżetu mimo wniosków związków zawodowych jak i radnych zgłaszanych do projektu budżetu nie są zaplanowane żadne podwyżki dla pracowników jednostek i placówek podległych mysłowickiemu samorządowi związki zawodowe działające w mie…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia dla pracownika w związku z rodo

Dokumentacja RODO.. Klientów - pracodawców zamieszczamy wzory dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników >>> RODO - wzór - Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.doc <<<Klauzule RODO.. 10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.. Po pierwsze, w świetle RODO zgoda może mieć formę nie tylko oświadczenia, ale również wyraźnego działania potwierdzającego (co jest niedopuszczalne pr…


Czytaj więcej

Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę wzór

1 ustawy o związkach zawodowych w zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków.. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.Wypowiedzenie umowy jest tzw. czynnością jednostronną, tzn. jest to oświadczenie złożone na piśmie przez jedną ze stron umowy (pracownika lub pracodawcę), doręczone drugiej stronie, nie wymagające zgody drugiej strony.pobierz Zawiadomienie o skutkach chor…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt