Wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

września 2016 Dokumenty postępowanie administracyjne w pomocy społecznej świadczenie pielęgnacyjne.. Lekarz orzecznik odmówił mi tegoż świadczenia, zasugerowano ubiegać się o rentę.. 1b ustawy z dnia .Świadczenie pielęgnacyjne z MOPS - odmowa .. Jeżeli natomiast pobierasz rentę socjalną- dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje.. Dodam że na to pismo czekałem .WYZWANIE !. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, zapytaj naszego prawnika…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt