Wzór oświadczenia majątkowego radnego województwa
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. Bardziej szczegółowowzór Oświadczenia Majątkowego - radnego województwa (przewodniczącego sejmiku województwa) Formularz wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego (59.32 KB) Jak poprawnie sporządzić oświadczenia majątkowe (19729.72 KB) Publiczni funkcjonariusze administracji rządowej:rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą .Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu .Coroczne oświadczenie majątkowe samorządowcy składają do 30 kwietnia.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.Określenie wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.W przypadku złożenia oświadczenia majątkowego w roku 2009 przez osoby, o których mowa w § 1, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu.PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Formularz oświadczenia majątkowego (wzór formularza poniżej,..

radnego gminy.

gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr.. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.Oświadczenia - Kierownicy Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych Oświadczenia - Wojewódzkie osoby prawne Oświadczenia - Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Marszałka WojewództwaFormularz oświadczenia majątkowego, samorząd gminny - radny Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd gminny - wójt Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd powiatu - członek zarządu Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd powiatu - radny Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd województwa - członek zarząduAnna Michalska - Radna Województwa Dolnośląskiego - korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r. 11.09.2019 12:10 Jacek Baczyński - Radny Województwa Dolnośląskiego - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2018 r.Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach..

w imieniu wójta: Oświadczenie majątkowe radnego gminy: Oświadczenie majątkowe radnego powiatuDane Jednostki.

W tym roku, po raz pierwszy mogą je wypełnić korzystając z generatora oświadczeń, udostępnionego przez .. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym .Wzór oświadczenia majątkowego członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego..

Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2020 Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. Załącznik nr 1 2) WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.17 850 17 00Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaSzanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie.. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza .W oświadczeniu majątkowym ujawnia się dobytek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową.. Dopuszcza się złożenie przez osobę zobowiązaną korekty lub sprostowania do oświadczenia majątkowego w.odpowiedniego formularza oświadczenia z dopiskiem „sprostowanie .Niezłożenie oświadczenia majątkowego przez radnego, mimo upływu dodatkowego 14 dniowego terminu, liczonego od dnia skutecznego dostarczenia wezwania do niezwłocznego złożenia skierowanego przez organ, któremu należało złożyć oświadczenie, powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja .ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby .oświadczenie majątkowe radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego (591 Pobrań) Druk oświadczenia majątkowego członka ZWŁ, SWŁ, Sekretarza WŁ, Kierownika WSJO, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (558 Pobrań)Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word..

określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa,.gdy oświadczenia majątkowe .Oświadczenie majątkowe radnego województwa - pobierz interaktywny formularz obowiązujący w 2017 roku z opcją gwarancji aktualizacji prawnej na rok, dwa lub cztery.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt