Wzór wniosku o egzamin na nauczyciela kontraktowego

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.. Wzór dotyczy postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego wszczętego przez nauczyciela, który zakończył staż przed 1 września 2018 r. lub w tym dniu realizował staż otwarty z .Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w.Jest to także ostateczny dopuszczalny z punktu widzenia awansu …


Czytaj więcej

Wzór podania o staż na nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek na rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania .Okres stażu Nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy.. Trzeba pamiętać, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku zawierania z nim kolejnej umowy o pracę.Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciel…


Czytaj więcej

Wzór wniosku nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) Wzór dotyczy postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego wszczętego przez nauczyciela, który zakończył staż przed 1 września 2018 r .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. z 2013 r. 393) określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacy…


Czytaj więcej

Wzór zaświadczenia dyrektora dla nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego- nauczyciel wspomagający Umowa o pracę dla nauczyciela w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach publicznych Statut szkoły .Pobierz wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia .Wzory dokumentów (137).. Stażysta.. Wzór dotyczy postępowania na st…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o staż na nauczyciela kontraktowego

3 KN) data dodania: 30-08-2018 Awans zawodowy Staż nauczycielaZmiany w przepisach związane z awansem zawodowym - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych - staż zakończony po 1 września 2018 r. Wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych - staż zakończony przed 1 września 2018 r. Poświadczanie odpisów i kopii dokumentów Informacja dotycząca stażu Po rozpoczęciu stażu, w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć, nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły.9a ust.…


Czytaj więcej