Wzór wniosku głównego księgowego o przeprowadzenie inwentaryzacji

Wniosek: Wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji: Spis z natury:INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Zadaniem inwentaryzacji jest wiarygodne ustalenie stanu rzeczywistego majątku i zobowiązań na określony dzień, skonfrontowanie go ze stanem księgowym, wyjaśnienie różnic i doprowadzenie danych ewidencji księgowej do zgodności z realiami.. Inwentaryzację środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenie) przeprowadza się metodą spisu z natury w oparciu o Zarządzanie Kierownika Jednos…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt