Wzór podania o duplikat legitymacji szkolnej
Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .Podanie o duplikat dokumentu 1.. W podaniu należy dokładnie uzasadnić powód prośby o wydanie duplikatu legitymacji.Podanie takie składa się zawsze w formie pisemnej do kierownika dziekanatu.W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. Podstawa prawna: § 1, § 22 i § 26 rozporządzenia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw.. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie.II.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzic/ pełnoletni uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.. Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.dyrektora szkoły z pisemnym.Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

Oryginał legitymacji szkolnej uległW przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat.. Władysława Broniewskiego, ul.do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. Szybki kontakt.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).. szkolnych Dz. U Nr 97, poz. 624-opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00zł Szkoła Podstawowa nr 64 im.. uczęszczam do klasy .I.. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.-podanie rodzica (opiekuna prawnego) o wydanie duplikatu (wzór podania w załączniku)-aktualne zdjęcie-potwierdzenie dokonania opłaty.. 3.Dokumenty regulujące pracę szkoły znajdują się do wglądu w bibliotece szkolnej.. W zależności od uczelni, możliwe że będzie konieczne dołączenie płyty CD ze zdjęciem.w lewym gornym rogu: imie i nazwisko adres zamieszkania data i miejsce urodzenia w prawym gornym rogu miejscowosc i data Sz. Dryrektor (jego imie i nazwisko) i jakiej szkoly (czyli nazwa PEŁNA) Zwracam się z uprzejma prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej..

Wzór podania o duplikat legitymacji 1 file(s) 26.85 KB.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo.Na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej kwota opłaty od poświadczenia własnoręczności podpisu wynosi na obecny stan prawny 9 zł.. Czy na duplikacie umieszczać i gdzie wpisać „Duplikat"?. Duplikat/odpis świadectwa szkolnego: J e d n o s t k a p r o w a d z ą c a Sekretariat szkoły.. Dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)Podanie o duplikat legitymacji studenckiej jest dokumentem składanym do odpowiedniego dziekanatu na uczelni wyższej, którego celem jest uzyskanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 00-666 Warszawa ul .Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz.z 2014 r. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawyPytanie: Jak prawidłowo wydać duplikat legitymacji szkolnej ucznia gimnazjum?. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat..

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/indeksu.

Wraz z wniesieniem podania niezbędne będzie uregulowanie opłaty za duplikat legitymacji.. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne .Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkoła musi więc pobrać od Rodzica wskazaną kwotę i odprowadzić na rachunek organu prowadzącego.podanie wzór podanie o duplikat świadectwa szkolnego podanie o duplikat świadectwa szkolnego wzór podanie przykład co powinno znaleźć się w podaniu jak napisać podanie zgubienie świadectwa szkolnego podanie o duplikat.I.. Broniewskiego Created Date .Startowa » Informacje dla słuchaczy szkoły dla dorosłych CKU nr 1 » Dokumenty do pobrania » Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejo Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. z 2015 r. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł..

Wzór podania o duplikat świadectwa 1 file(s) 113.85 KB.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.. Informacja dotycząca wydawania duplikatówLegitymacja szkolna - legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego; dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości.Podanie o przyjęcie do szkoły: przyjęcie.docx: Podanie o duplikat legitymacji szkolnej: duplikat.doc: Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia usprawiedliwienie: Wzór zwolnienia ucznia z lekcji zwolnienie: Usprawiedliwienie nieobecności ucznia pełnoletniego: usprawiedliwienie: Zwolnienie z zajęć lekcyjnych ucznia pełnoletniego .Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.. W roku szkolnym.. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Podanie o duplikat 3 listopada 2017 17.. Załączniki: 1. potwierdzenie wpłaty 9,00 zł na konto II LO (w miejscu tytułem należy wpisać: za duplikat legitymacji szkolnej, imię nazwisko i klasę osoby zainteresowanej ).. Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej: 1. opłata za duplikat legitymacji szkolnej Zgodnie z § 26 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia .Złożyć podanie o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej (WZÓR DRUKU DO POBRANIA), do którego należy dołączyć: podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres) potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 9 zł.. Title: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu.. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/indeksu.. 1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem.. Duplikat wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej osoby, czas oczekiwania to do 14 dni..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt