Wzór oświadczenie lustracyjnego
Budowa przyłączy do .świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r.Opis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art. 7 ust.. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II.. Terminy składania oświadczeń lustracyjnych.. Formularz oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego - zawiera wskazówki, do których wypełniający powinien się zastosować.. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul.Wzory oświadczeń lustracyjnych znajdują się w załącznikach do zmiany ustawy z dnia 18 października 2006r..

Wzór oświadczenia lustracyjnego Zał.

1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .. Gorzów Wielkopolski (760) ; Świecie (320) ; Stany Zjednoczone (315) ; Osiek (300 .Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy.. Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławInstytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocławinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych.z 2007 r. Nr 165, poz. 1171) Załączniki: Zał.. Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Oświadczenia lustracyjneWzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jako załączniki do poszczególnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2017 r. 2186), oświadczam, że nie pracowałem/nie .informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust..

ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.

Budowa szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.. Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych.Jak wypełnić dokumenty?. Ile muszę .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławOddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków tel.. Poniżej prezentujemy List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szybkich sieci szerokopasmowych.. z 2019 r. 430) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie .WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Tomasz Oset Created Date: 4/16/2018 6:33:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOZałącznik nr 2 „Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r." WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOInstytut Pamięci Narodowej Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławZgodnie z art. 8 pkt 42 ww..

- Wzór oświadczenia lustracyjnegoWszystkie teksty Gazety Wyborczej od 1989 roku Szukanie zaawansowane.

Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, że było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.Krajowa Rada Sądownictwa / Dla kandydatów / Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego .Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławFormularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. (czytelny podpis) Dotyczy naborów na stanowiska, o których mowa art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz .Ubiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył „oświadczenie lustracyjne" składa jedynie „informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego„, której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej..

2.Oświadczam, że wyrażam gotowość do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.Wzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jako załączniki do poszczególnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).Podstawa prawna.. Nasze strony internetowe powodują zapisanie i przechowywanie przez użytkownika, który z nich korzysta, na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), które są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkownika.Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a.. (funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 .Wzór oświadczenia lustracyjnego - wzór dokumentu do pobrania.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa zCzytaj więcej o: Wzór oświadczenia lustracyjnego; 14 czerwca 2018.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn..Komentarze

Brak komentarzy.