Nowy wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy 2018
kartuski, miasto Nowy Sącz oraz gminy: Płońsk i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich.. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.. (PAP) autor: Aleksander GłówczewskiNowe wzory oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne.. ( miejscowość, data ) ( podpis )Oświadczenie ma pokazywać, jak zmieniała się sytuacja majątkowa przez rok, a nie w jednym jego dniu.. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.Oświadczenia majątkowe radnych.. pobierz artykuł jako pdf.Obwieszczenie Prezesa Rady Mministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego .Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - radni Opublikowano 10 kwietnia 2019 23 maja 2019 Autor Maciej Steckiewicz Kategorie Radni Gminy Sośno.w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawnąOŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2018..

Wzór nowego projektowanego oświadczenia majątkowego można znaleźć na stornach KPRM.

ZPP przyznał też tytuły Super Powiat i Super Gmina 2018, które .Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny dołącza informację o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat (por .PowyŜsze oświadczenie składam świadomy (a), iŜ na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.. Do złożenia oświadczenia majątkowego obowiązany jest w gminie: radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną.Wyłączenia jawności informacji dokonał administrator bezpieczeństwa informacji Jerzy Nowak, informatyk Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba wzory druków do pobrania: Druk oświadczenia majątkowego radnego - formularz w formacie pdf - wzór obowiązujący od 1.07.2017 rokuRadny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta muszą złożyć oświadczenia o swoim stanie majątkowym.WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (do pobrania)..

Ogłoszono 2018-02-02 11:22:59 przez Aneta Zakrzewska Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.

Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych - dotyczą majątku odrębnego osób je …(Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego .Żuromin - Strona Internetowa Urzędu » Biuro Rady » Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żurominie w kadencji 2014-2018.. Kategoria: Oświadczenia majątkowe.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - druk aktywny.. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby .Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).. Wzór oświadczenia majątkowego.ZałącznikiOrgany Gminy » Rada Miejska w Kole » Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy - do pobrania A+ A- Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy - do pobraniaSprawozdania finansowe - 2018 rok oświata - sieć publicznych szkół prowadzonych przez gminę nowa ruda Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży-stypendium Wójta Gminy Nowa RudaPrzedstawiamy Państwu oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Miejskiej w Kętach na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 a także oświadczenia wiceburmistrzów i skarbnika gminy udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęty..

Wzór oświadczenia majątkowe radnego; Wzór oświadczenia majątkowego; wersja do druku całego modułu.

Skład Komisji, kadencja 2010-2014 ; Protokoły z .Biuletyn Informacji Publicznej GMINY KOLBUSZOWA.. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2017.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.Nowa gospodarka odpadami;.. Nowy start; BIP Jednostek; BIP - archiwum.. Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia .Już 2 maja mają zacząć obowiązywać nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców - chce tego Kancelaria Premiera.. 6 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.Na podstawie art. 24i ust..

Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.Publikujemy nowy wzór oświadczenia majątkowego.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - druk aktywny.. Wzory oświadczeń majątkowych.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. 506) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Kto składa oświadczenia majątkowe w samorządzie?. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Radnego.Data wytworzenia (Wytwarzający): 2018-03-07 (Tomasz Buś).. Skład Rady Miejskiej ; Komisje Rady Miejskiej.. Wybory samorządowe 2018..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt