Wzór formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego
Opublikowano:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.. Spółki GPW.. publicznego transportu zbiorowego 7 maja 2011 W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego.. Inne informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego, które organizator uzna za zasadne.. Transport i Komunikacja.. Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego Formularz do przekazywania informacji .w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji2) Na podstawie art. 49 ust.. Wzór formularza do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których:Przekazywanie informacji dot.. Opis formularza: — format A-4, poziomo.Biuletyn Informacji Publicznej.. zbiorowego będącego.. Tekst pierwotny.. 2018, poz. 2382 (załączMarszałek województwa, na podstawie otrzymanych informacji, przygotowuje zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na całym obszarze objętym swoją właściwością i w terminie do dnia 31 marca każdego roku przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw transportu.FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO..

samorządowymFormularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego.

Giełda.. 1 i 2, oraz wzory formularzy do przekazywania tych informacji, uwzględniając konieczność zapewnienia.1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowegoRządowe Centrum Legislacyjne prowadzi konsultacje projektu o nazwie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji.. Wzory dostępne do pobrania w interaktywnym formacie MS Word.. 2011 Nr 86, poz. 473 (1) AKTUALIZACJA FORMULARZA.. 2018, poz. 2382 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania.. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. z 2018 r. 2016) zarządza się, co następuje: § 1.Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego przez Marszałka województwa > Ministerstwo Infrastruktury > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl .Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego..

Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Uchylony akt prawny: Dz.U.. Notowania GPW.. o publicznym transporcie zbiorowym przez operatora.. Spółki GPW.. Rozporządzenie określa wzory formularzy do przekazywania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego informacji dotyczących publicznego transportu .o koncesji6): przez operatora publicznego transportu zbiorowego wybranego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.. Zgodnie z art. 14 ust.. Giełda.. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przekazuje do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wojewódzki inspektor transportu drogowego.. Informację o kontrolach, o których mowa w art. 93 ust.. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym; w przypadku porozumienia międzygminnego, porozumienia powiatów albo porozumienia województw należy wskazać, że podany organizator .Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji..

w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Na podstawie art. 49 ust.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty Transportowe"w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego (Dz. z dnia 22 kwietnia 2011 r.) Na podstawie art.49 ust.. Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego.. Biznes mówi.. Giełda na żywo.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego.. publicznego transportu.. 2011 Nr 86, poz. 473 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) zarządza się, co następuje: § 1.1) Należy wpisać właściwy podmiot wykonujący zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust.. Porównanie spółek.. Czytaj także: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - świadczenie usług przewozowych>> samorzad.infor.pl3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego (Dz. 473), które utraciło moc z dniem 29 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o .Wzory te, muszą zawierać dokładne informacje dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego, przekazywane marszałkowi województwa (do końca stycznia, jeżeli organizatorem jest prezydent miasta, wójt, burmistrz, starosta) lub do właściwego Ministra ds. transportu.1 Formularz do przekazywania informacji dotyczących .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowegoROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego..

Rozporządzenie określa wzory formularzy doFormularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego.

w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Na podstawie art. 49 ust.. Inne wzory dokumentów w kategorii .Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji.2011 Nr 86, poz. 473 (1) Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Dz.U.. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.4.. Dostępne wzory i formaty do pobrania: doc_7492-0.docFormularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego przez Marszałka województwa Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie MS Word Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r. Dz.U.. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oraz wzory formularzy do przekazywania tych informacji.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego wejdzie w życie 7 maja..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt