Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pfron
Druk - KRUS FPDM - 30 dni za darmo - sprawdź!PFRON INF-O-PdM Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Wypełnij Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 3) Rodzaj prowadzonej dział alności, w związku z którą ubiega się o pomoc9: D dział alność w rolnictwie D dział alność w ryboł ówstwieSzanowni Państwo, od 6 lipca 2015 r. w SODiR zostanie udostępniony dla użytkowników aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM).. Totalmoney.pl sp.z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich .Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawierający wszystkie części musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę stosownym pełnomocnictwem dostarczonym do Funduszu..

Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.

Informacje dotyczące .Załącznik nr 3 do wniosku Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. Nr 121, poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIEFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy.. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.. A1.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc *) Wybierz element.Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie do wynagrodzeń, prowadzący działalność w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa składają wraz z wnioskiem o pomoc (WN-D) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR).Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej PFRON..

Podstawa prawna:Wraz z formularzem przedstawia się sprawozdania finansowe zgodnie z § 2 ust.

Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Beneficjenci, którzy zadeklarowali papierową formę składania dokumentów wysyłają wnioski do.Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR należy wysłać wraz z wnioskiem Wn-U-G.Wypełnij online druk KRUS FPDM Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawców - pomoc de mi.. nie dotyczy.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, tj. niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobligowanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.Rozporządzenie to wprowadza nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis)..

z 2016, poz. 238).c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez grupę?

Uwaga!. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Nr 53, poz. 312, z późn.. nie dotyczy.. zm.).Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów dnia 11 czerwca 2010 r. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘInstrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de .1 Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z , str. 1) A. w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki..

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury)?Opis: ZUS-PFRON RD-FPW-01 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowi załącznik do każdego wniosku WN-U-A.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Jeżeli w projekcie wnioskodawcy występuje pomoc publiczna, formularz ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormat pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady.PFRON INF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust.. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku oraz miejsce .Komunikat PFRON - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) - komentarz OBPON, wyjaśnienia PFRON z dnia 12.02.2015 r.Wraz z formularzem przedstawia się sprawozdania finansowe zgodnie z § 2 ust.. Czy wnioskowana pomoc de minimis dotyczy działalności: tak..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt