Wzór wniosku na stopień nauczyciela mianowanego
O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Organ nadający stopień awansu zawodowego, w przypadku potwierdzenia spełniania przez nauczyciela kryteriów określonych w przepisach, wydaje decyzję potwierdzającą uzyskanie stopnia awansu.Awans zawodowy nauczycieli Informacja o postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego [pdf].. 7 ust.. WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO [word]wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym .Gotową „teczkę" składasz dyrektorowi.. Nauczyciel stażysta podejmujący pracę w szkole zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres jednego roku szkolnego, jeżeli posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.W tym okresie jest zobligowany odbyć staż i uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. Portal z tym, czego potrzebujesz.. Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w ciągu jednego roku wzbudza wątpliwości - jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego - pobierz dokument..

o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego; edukacja wzory wniosków - wnioski.o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9d ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (TJ. DZ.U.. Na podstawie art. 9b ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. z 2014 r. 191 z późn.. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z. z 2014r.. Świadomie napisałam teczkę w cudzysłowie, gdyż zgodnie z obecnym rozporządzeniem MEN, tzw. teczkę składa wyłącznie nauczyciel mianowany w kuratorium, jak stara się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 UzKN: wniosek nauczyciela mianowanego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.. 14.98 KB Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela który przestał zajmować stanowisko dyrektora bez udziału przedstawiciela związków zawodowychTeczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.. Na poniższej stronie prezentujemy zbiór dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy Dyrektora szkoły.Propozycje wzorów m.in. wniosków, pism i procedur można wykorzystywać w niezmienionej formie lub modyfikować je zgodnie .Stopień awansu zawodowego..

Pobierz wzór wniosku.Pozostało jeszcze 91 % treści.

Aby Nauczyciel stażysta uzyskał ten stopień, odbyć się musi rozmowa z komisją kwalifikacyjną.WNIOSEK.. Stażysta.. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.. Na wniosek Naucyciela stażysty wszczyna się postępowania na stopień awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.. Złożenie wniosku rozpoczyna drugi etap postępowania egzaminacyjnego, w którym nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną.4.. My, na tym etapie, dostarczamy wyłącznie dokumenty (czyli wniosek z załącznikami).Nauczyciel kontraktowy.Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o .Nauczyciel mianowany - składa wniosek o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego do kuratora oświaty.. WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Na podstawie art. 9d ust.. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.. 191) wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.Następny artykuł Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż do dnia 31 sierpnia 2018 r. Poprzedni artykuł Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanegoStaż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września ( w tym roku początek roku szkolnego i początek zajęć przypadają 1 września)..

23.Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

zm.) proszę o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Nauczyciele spełniający powyższe kryteria składają odpowiedni wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa.. Do wniosku załączam zgodnie z § 9, ust.1 .Postępowanie kwalifikacyjne o uzyskanie stopnia awansu zawodowego rozpoczyna się w dniu, w którym nauczyciel kontraktowy złoży do organu prowadzącego wniosek na nauczyciela mianowanego.Termin wpłynięcia wniosku jest tak samo ważny, jak załączona do niego dokumentacja.Monika Leszko Imię i nazwisko Miejskie Przedszkole Nr 4 w Oławie Miejsce zatrudnienia nauczyciel Stanowisko Pani Barbara Skotnicka Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Oławie WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU DLA UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO na nauczyciela mianowanego Na podstawie: • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (staż zakończony przed 1.09.2018r.).

(załączana do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne) 1.

WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO [pdf].. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (ze strony.Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone kopie) Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego (poświadczona kopia)Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, należy przepracować w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, zaś staż na stopień nauczyciela dyplomowanego można rozpocząć po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.Awans zawodowy nauczyciela • pliki użytkownika bazik79 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • plan rozwoju na mianowanego.doc, wniosek o rozpoczęcie stażu wzór.docRozmowa kwalifikacyjna na stopień Nauczyciela kontraktowego.. Jakie dokumenty - według znowelizowanych przepisów - powinien przedłożyć nauczyciel stażysta, kontraktowy, który składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego?Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.. Ważne jest, aby we wniosku zaznaczyć, że staż rozpoczął się 1 września.Art.. Nawiązanie stosunku pracy.. zm.) wnoszę o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.Title: Wniosek o podjecie postępowania kwalifikacyjnego Author: xxx Last modified by: Nova Maciej Danieluk Created Date: 9/2/2006 5:51:00 PM Other titlesPYTANIE.. (doc) Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki (doc)Misją firmy Librus jest wspieranie rozwoju edukacji przez dostarczanie najwyższej klasy rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne i zarządzanie oświatą.. 7 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt